Řídicí a vizualizační systémy

Vytváříme HMI a SCADA systémy umožňující ovládání a vizualizaci technologie chlazení. Operátor strojovny chlazení má k dispozici přehlednou aplikaci znázorňující aktuální stav celé technologie.

Servis elektro a chlazení

Zajišťujeme servis chlazení se zaměřením na měření a regulaci. Máme dlouholetou zkušenost s čpavkovými chladicími systémy a jsme schopni vyladit váš chladicí okruh do optimálního režimu

Projekční činnosti

Jsme schopni zajistit projekční činnosti v oblasti elektro, měření a regulace, automatizační techniky a chladicí technologie. Naši projektanti jsou kompetentní pro provádění daných činností a jsou vybaveni příslušnými certifikáty.