Řídicí a vizualizační systémy

 • SCADA/HMI
 • Automatizace

SCADA/HMI

Vytváříme HMI a SCADA systémy umožňující ovládání a vizualizaci technologie chlazení. Operátor strojovny chlazení má k dispozici přehlednou aplikaci znázorňující aktuální stav celé technologie. Architektura řídicího systému je navržena tak, aby splňovala pravidla SCADA systémů a HMI rozhraní člověk stroj. Aplikace běžící na PC jsou navrženy jako rozhraní s obsluhou, které komunikují po průmyslových sběrnicích s PLC jednotkou obstarávající řídicí činnosti. Naše systémy lze vybavit vzdáleným přístupem umožňujícím správu z jakéhokoli osobního počítače, připojeného do internetu nebo vnitřní podnikové sítě.

Charakteristika vizualizačních aplikací

 • Vizualizační aplikace vytvořená na míru
 • Přehledná aplikace zobrazující skutečnou technologii
 • Interaktivní ovládání
 • Možnost parametrizace
 • Zabezpečení pomocí přístupových práv
 • Archivace měřených dat a jejich zobrazení pomocí přehledných grafů

 

 
Řídicí a vizualizační systémy

Automatizační systémy

Zajišťujeme komplexní automatizační systémy využívající moderní technologie od renomovaných dodavatelů pro veškerou technologii čpavkového chlazení. Zajistíme výrobu rozvaděčů, dodávku automatizačních prvků včetně softwaru vytvořeného na míru, dodávku periférií, kabeláž s patřičným provedením, úložné systémy strukturované kabeláže.
V oblasti automatizačních systémů nabízíme řízení a vizualizaci technologie celé chladicí soustavy nebo dílčích částí jako:

Charakteristika vizualizačních aplikací

 • Řízení a vizualizace kondenzačních jednotek odpařovacích, vzduchových, hybridních, sprchovacích. Při návrhu preferujeme řízení výkonu pomocí měničů kmitočtu.
 • Řízení a vizualizace čpavkových kompresorů šroubových i pístových.
 • Řízení a vizualizace deskových výměníků a výparníků spolu s primárním i sekundárním okruhem.
 • Řízení a vizualizace čerpadlových okruhů s jakoukoli teplonosnou látkou.

 • Měřící a řídicí systémy technologie čpavkového chlazení.
 • Měření prostorových teplot chladíren a mrazíren včetně vizualizace na PC. Na základě měřených hodnot řízení technologie chlazení prostorů.
 • Řízení a vizualizace speciálních technologií.

 

 

Řídicí a vizualizační systémy
Řídicí a vizualizační systémy